BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Втори дубъл

Добре дошли в уебсайта на партньорството Take Two. Ще ви информираме  за напредъка на програмите Tri-Borough Education Business Partnership’s Take Two и  Take Two Европа.

Моделът Take Two включва работа с бизнеса, свързана с обучението и професионалното развитие и дейности за подобряване на комуникационните умения на младите хора и готовност за пазара на труда. От стартирането си през март 2011 г. програмата е работила с над 200 млади хора и 9 учебни заведения в цял Salford и Западен Лондон.

Take Two Европа (EU Project: 526963-LLP-2012-UK-Comenius-CMP / 2012-3839)

Take Two Европа, финансиран от програма „Учене през целия живот“, секторна програма Коменски  работи от октомври 2012 г. - септември 2014. Този проект се основава на първоначалния Take Two проект и пилотирането на метода в български и финландски учебни заведения. Този проект е резултат от сътрудничеството между четирите организации в трите страни:

Великобритания

Tri-Borough партньорство Образование и Бизнес

Salford Foundation

Финландия: