BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Projektista

Take Two Europe -projekti käynnistyi lokakuussa 2012. Se on jatkoa Iso-Britanniassa menestyksekkäästi toteutetulle  Take Two -projektille. Hankkeessa testataan ja kehitetään Take Two -mallia Salfordissa ja Länsi-Lontoossa Iso-Britanniassa sekä Suomessa ja Bulgariassa. Hanketta rahoittaa EU:n Comenius-ohjelma.

Take Two Europe (EU Project: 526963-LLP-2012-UK-COMENIUS-CMP / 2012-3839)

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten kanssa työskentelevien käyttöön erityinen Take Two -malli, jossa on kaksi kokonaisuutta:

Moduuli 1. Nuorten vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Kokonaisuuden tavoitteena on antaa nuorten kanssa työskenteleville välineitä kohdata erilaisia vuorovaikutustilanteita ja auttaa nuorten mahdollisissa vuorovaikutustaitoihin liittyvissä ongelmissa. Kiinnitämme huomiota esim. sanastoon, keskittymishäiriöihin ja kulttuurieroista johtuviin käytäntöihin. 

Moduuli 2. Työelämäyhteistyö

Hankkeessa lisätään ja kehitetään nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten suhteita työelämäkumppaneihin. Tavoitteena on työelämälähtöinen opetus, oppiminen ja opintosuunnittelu.

Hankkeen aikana työskentelemme eri maissa 50 työelämäkumppanin kanssa ja tavoitamme 270 nuorta. Heidän kanssa yhdessä luomme ja kehitämme työelämänkumppanuusmallia.