BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Път:   »  Оценяване

Оценяване

Проектът се оценява на външно и вътрешно ниво, след края на първата година на проекта през октомври 2013 г. и ще бъде оценяван след последната година на проекта през октомври 2014 г. Текущите доклади за оценка могат да бъдат намерени по-долу.