BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

  »  Arviointi

Arviointi

Hankeen onnistumista ja sujumista arvioidaan kaksi kertaa. Arvioijana on hankkeelle nimetty ulkoinen arvioija sekä yksi hankkeen toimijoista. Ensimmäinen arviointi on syyskuussa 2013 ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ja toinen hankkeen lopuksi syyskuussa 2014. Arviointiraportit julkaistaan täällä.