BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Материали по проекта

Материали по проекта

По време на жизнения цикъл на Take Two Европа, ние произведохме висококачествени материали.

  • Ръководство за обучение за преподаватели: Развиване на умения за общуване и за установяване на партньорства между образованието бизнеса.
  • Кратък филм за обучение, който да допълва ръководството. (Кликнете върху линка по-долу)
  • Два обучителни модула за практическа употреба: Модул1 - работа с млади хора с трудности при говорене и слушане. Module2 – създаване на връзки между образованието и бизнеса
  • Изследователски документи и доклади за съществуващата практика, фокусирани върху корпоративната социална отговорност (КСО) и доброволчески опит

Този уеб-сайт с материали, е на разположение трите партньорски езика. Виж горния десен ъгъл за избор на език.