BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Път:   »  Партньори

За нас

Tri-Borough EBP

The Tri-borough Education Business Partnership (EBP) е създадена през есента на 2012 г., посредством сливането на съществуващи EBP и обхваща Лондонските общини Хамърсмит и Фулам, Кенсингтън и Челси и Уестминстър. ЕВР се стреми да повиши успеваемост на учащите се в района на трите квартала и обвързване на местните училища и колежи с работодатели в района. ЕВР улеснява това чрез дейности като трудов стаж, обучение свързано с работа, бизнес менторинг и предприемачески дейности. Тези дейности са насочени специално към подготовката на младите хора в района на трите квартала, за формиране на работната сила на бъдещето.

Партньорството включва:

  • Великобритания

Tri-Borough Образование Бизнес партньорство 

Фондация Salford

  • Финландия

HUMAK Университет за приложни науки

  • България

127 СОУ „Иван Денкоглу“

Salford Foundation

Salford Foundation е организация, която подкрепя професионалното, личностното, социалното и академичното развитие на младите хора и възрастните в Salford и други райони на Голям Манчестър. Тя предоставя възможности за тях в образованието, бизнеса и широката общественост да работят заедно, във взаимна полза. Фондацията оценява приноса на предприятията и на членовете на местната общност в подкрепа на тази работа. Заедно ние работим с деца, младежи и възрастни за да се увеличи максимално техния потенциал  да им предоставим подкрепа за да  да се отправят личностите на път от мястото, където сега са сега за мястото, където те искат да бъдат чрез отваряне на врати за възможностите.

Tri-Borough EBP

Tri-borough Education Business Partnership (EBP)  е създадена през есента на 2012 г. чрез сливане на съществуващите EBPS и обхваща Лондонските общините Хамърсмит и Фулъм, Кенсингтън, Челси и Уестминстър. EBP е насочена към повишаване на успеваемостта на учащите се в трите района чрез свързването на местните училища и колежи с работодатели в местната област. EBP улеснява това чрез дейности като професионален опит, свързан с работните живот, бизнес наставничество и предприемачески дейности. Тези дейности са насочени специално към подготовката на младите хора от трите района за формиране на работната сила на бъдещето.

HUMAK

HUMAK е Университет за приложни науки,  експерт и водещ  в областта на хуманитарните науки и педагогиката, както и културният мениджмънт в цяла Финландия. Ние подготвяме студентите за задачи, които изискват човешко взаимодействие, толерантност и уважение към другите. Ние предлагаме специалности в граждански дейности и работата с младежта, културен мениджмънт и на жестомимичен език. HUMAK предлага продължаващо образование и допълнително обучение за възрастни, преквалификация и повишаване на квалификацията, специализация и проучвания, отворен университет и други. Научноизследователска и развойна дейност представляват един от основните задължения на HUMAK. Тяхната цел е да се разработи обучение в университета, което да отговаря на потребностите на пазара на труда.