BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Iso-Britannia

Kolmen kaupunginosan EBP

Tri-borough Education Business Partnership (EBP) perustettiin syksyllä 2012 kun EBS fuusioitui Lontoon Hammersmithin ja Fulhamin, Kensingtonin ja Chelsean sekä Westminsterin kaupunginosien kanssa. EBP:n tavoitteena on parantaa oppimistuloksia kolmella kaupunkialueella linkittämällä paikallisia kouluja ja oppilaitoksia työnantajien kanssa. Työkaluina käytämme työharjoittelua, työelämälähtöistä oppimista, mentorointia ja yrittäjyyskasvatusta. Toimenpiteet on tähdätty ensisijaisesti kolmen kaupunginosan nuorille. Ovathan he tulevaisuuden työntekijöitä.

Salford Foundation

Salford Foundation antaa ammatillista ura- ja opintojenohjausta, henkilökohtaista valmennusta ja tukea eri elämäntilanteissa Salfordin ja suur-Manchesterin alueen nuorille ja aikuisille. Tarjoamme oppilaitoksille, liike-elämälle ja muille yhteiskunnan toimijoille mahdollisuuksia työskennellä yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Säätiö kannustaa ja tukee liike-elämän edustajia ja paikallisyhteisön jäseniä työskentelemään yhdessä. Räätälöimme lapsille, nuorille ja aikuisille, kunkin yksilön tarpeiden mukaan, reittejä nykyhetkestä kohti parempaa tulevaisuutta.

Suomi

Humak

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. Koulutuksemme keskiössä on humanistinen ihmiskäsitys, suvaitsevaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen. Meillä voi opiskella kansalaistoiminnan ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja viittomakielentulkin koulutusohjelmissa. Tarjoamme myös jatko- ja täydennyskoulutusta, aikuiskoulutusta, erikoistumisopintoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Tutkimus- ja kehittämistyö on myös toiminnan keskiössä. Tavoitteena on tuottaa soveltavaa tietoa korkeakoulun, työelämän ja toimialojemme käyttöön.

Bulgaria

Koulu 127 Ivan Denkoglu

Koulu 127 Ivan Denkoglu Sofiassa Bulgariassa on peruskoulu (ala- ja yläkoulu). Kaikki oppilaat opiskelevat englantia ensimmäisenä vieraana kielenä. Koulun erinomainen yhteistyö vanhempien, työelämän sekä yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa heijastuu oppilaiden hyvinvointiin. Myös oppilaat itse myötävaikuttavat yhteisöllisyyteen. Vanhemmat oppilaat tukevat nuorempia ja ohjaavat harrastuksissa. Koulumme tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista opetusmallia. Henkilökuntaa rohkaistaan osallistumaan kansain- ja koulujenvälisiin yhteistyöhankkeisiin sekä kehittämään kielitaitoaan ja kansainvälisyysosaamistaan

Salford Foundation

Salford Foundation antaa ammatillista ura- ja opintojenohjausta, henkilökohtaista valmennusta ja tukea eri elämäntilanteissa Salfordin ja suur-Manchesterin alueen nuorille ja aikuisille. Tarjoamme oppilaitoksille, liike-elämälle ja muille yhteiskunnan toimijoille mahdollisuuksia työskennellä yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Säätiö kannustaa ja tukee liike-elämän edustajia ja paikallisyhteisön jäseniä työskentelemään yhdessä. Räätälöimme lapsille, nuorille ja aikuisille, kunkin yksilön tarpeiden mukaan, reittejä nykyhetkestä kohti parempaa tulevaisuutta.

Kolmen kaupunginosan EBP

Tri-borough Education Business Partnership (EBP)  perustettiin syksyllä 2012  kun EBS fuusioitui Lontoon Hammersmithin ja Fulhamin, Kensingtonin ja Chelsean sekä  Westminsterin kaupunginosien kanssa.   EBP:n tavoitteena on parantaa oppimistuloksia kolmella kaupunkialueella linkittämällä paikallisia kouluja ja oppilaitoksia työnantajien kanssa.  Työkaluina käytämme työharjoittelua, työelämälähtöistä oppimista, mentorointia ja yrittäjyyskasvatusta. Toimenpiteet on tähdätty ensisijaisesti kolmen kaupunginosan nuorille. Ovathan he  tulevaisuuden työntekijöitä.

Koulu 127 Ivan Denkoglu

Koulu 127 Ivan Denkoglu Sofiassa Bulgariassa on peruskoulu (ala- ja yläkoulu). Kaikki oppilaat opiskelevat englantia ensimmäisenä vieraana kielenä. Koulun erinomainen yhteistyö vanhempien, työelämän sekä yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa heijastuu oppilaiden hyvinvointiin. Myös oppilaat itse myötävaikuttavat yhteisöllisyyteen. Vanhemmat oppilaat tukevat nuorempia ja ohjaavat harrastuksissa. Koulumme tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista opetusmallia. Henkilökuntaa rohkaistaan osallistumaan kansain- ja koulujenvälisiin yhteistyöhankkeisiin sekä kehittämään kielitaitoaan ja kansainvälisyysosaamistaan.