BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

Добре дошли!

Take Two популяризира и насърчава партньорства с бизнеса, като се фокусира върху учене, свързано с работа и кариерни дейности за подобряване на комуникативните умения на младите хора и готовността им за света на труда.
 
 
С подкрепата на Европейския съюз и фондацията Paul HAMLYN  ние разработихме нови и вълнуващи проекти на национално и международно ниво. Втори дубъл (Take Two) , Втори дубъл - Европа и най-новия ни проект,  Втори дубъл: Време за промяна.

Успехът на  партньорството Втори дубъл доведе до тази експанзия. Ние в момента работим с колегите в Salford, Westminster, България и Финландия и предвиждаме включване на нови партньори, идващи на борда в близко бъдеще. Благодарение на финансирането от страна на ЕС и фондацията Paul HAMLYNl, този ръст ни даде възможност да развием висококачествени програми и бизнес партньорства в подкрепа на Take Two. От първоначалното си стартиране през 2011 г. програмата Take Two е работила с над 500 младежи и 20 учебни заведения в цяла Великобритания и ЕС.

 За повече информация за всеки отделен Take Two проект, моля посетете съответния раздел.

ЛИСАБОН ПОИСКА! НИЕ ТГОВОРИХМЕ…

Понеделник, 13 Октомври беше вълнуваща и творческа възможност за Take Two - Европа да покаже въздействието на своята работа. Този заключителен семинар е огромен успех с представители на всички партньорски държави и страната домакин. Тя се проведе в Лисабон, Португалия, ESHTE- Висше училище по хотелиерство и туризъм, Ещорил.
Ние приветствахме ключовите лектори от академичните среди и бизнеса, включително Би Би Си, YLE, НБУ, FMH, да назовем само няколко. Нашият доклад, семинар и продукти, демонстрирани в рамките на този семинар са на разположение на този сайт.
За повече информация и доклад по този заключителен семинар моля, вижте нашата секция Take Two Европа.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.